شیدا قوامی در سنندج در خانواده ای اهل موسیقی متولد شد. او از کودکی به شاخه های مختلف هنر به ویژه تئاتر و موسیقی علاقه مند بود. در سن 17 سالگی به صورت مخفیانه در کلاس های آواز، مقام های موسیقی سنتی ایرانی را فرا گرفت. اما از آنجایی که خوانندگی برای زنان در ایران امکان پذیر نمی باشد در نهایت به دلیل فشار های جامعه مجبور به ترک کلاس ها شد.
در سال 1392 با توجه به فعالیت در حوزه حقوق زنان و عدم اجازه برای آواز خواندن مجبور به ترک ایران شد و به ترکیه رفت. در ترکیه دوباره آواز خواندن را شروع کرد و در همان زمان اولین اثر خود را به همراه ناصر رزازی خواننده محبوب کرد با نام "شیرینم" منتشر و آن را به زنان زندانی و اعدام شده در ایران تقدیم کرد.
او در سال 1393 به آلمان رفت و تا اکنون فعالیت هنری خود را در آنجا ادامه داده است و کنسرت هایی را در کشورهایی اروپایی و همچنین کردستان عراق برگزار کرده است.