S H E Y D A    G H A V A M I

S H E Y D A

G H A V A M I

T O U R

 • 2022 Mar 5 - 18:00Consert

  Köln Bürgerhaus, Germany
 • 2021 Feb 15Ziggo Dome

  Amsterdam, Netherlands
 • 2021 Feb 12The O2

  London, United Kingdom
 • 2021 Feb 9Festhalle

  Frankfurt, Germany

مشاهده
ویدیو های
بیشتر 

موسیقی از قلب من سرچشمه می گیرد، با آن بزرگ شده ام، با تمام وجودم آن را احساس می کنم و به من الهام می بخشد. افسوس که در سرزمین من ایران، زنان اجازه آواز خواندن و رفتن روی صحنه را ندارند. برای همه زنان در سراسر دنیا آرزو می کنم آزادانه بتوانند آواز بخوانند و یا کاری را انجام دهند که حال دلشان را خوب می کند. اکنون که میتوانم آزادانه به موسیقی بپردازم، میخواهم به سهم خود در شناساندن موسیقی زادگاهم به جهانیان، گامی بردارم. رسالت من و امثال من این است که موسیقی زنان ایرانی را تا زمانی که دوباره در ایران جان بگیرد، زنده نگه داریم. امیدوارم در این مسیر شما هم لذت ببرید.

 

اشتراک


  Subscribe to receive tour date in your Email